16/10/12  Góc thư giãn  172
THÀNH PHỐ TRẺ Qua ngã ba sông bước vào thành phố. Việt Trì ơi! Đẹp thế tự bao giờ?
 10/12/10  Góc thư giãn  184
Câu chuyện xảy ra sau buổi học của lớp 5B. Trên đường đi học về: Tít: Hôm nay chính tớ lại không nghịch, không biết đứa nào giấu sách của bọn con gái làm cô giáo nói rõ ghê. Hay là cậu?